Thursday, December 24, 2009

Езотерична поезия - ЦЕЛ

ЦЕЛ

Поставяме си цели материални
понякога духовни и нетрайни.
Влагаме усилия безпир,
без да имаме в душата мир.

Стигаме желаните неща,
спускаме се в друга суета,
вярваме във преходни слова,
само не във Рая, Вечността.

Всяка цел, която покорим
струва ни се сякаш илюзорна.
Може би това е път
да влезем в истината благотворна.

Идва мисъл или чувство във главата наша,
пораждат се емоции, сълзи.
Във наша власт е братя мои,
да осъзнаем тези пустоти.

Веднъж познали нашата сила
да виждаме в зачатък реалността.
Целите превръщат се във средства,
към истинско безсмъртие в света.

No comments:

Post a Comment