Thursday, December 24, 2009

Езотерична поезия - Отрова

ОТРОВА

Отрова е проникнала в плътта ни,
разяждаща с омраза и съмнения,
отрова е закрила същността ни
със гняв, желания и неведения.

Понякога със повод и без повод
гневът поражда в нас различни негативи.
Така възрастват в нас ищаците
Да бъдеме доволни и пресити.

Незнанието хвърля ни във мрака
на своята безжизнена утроба,
дори и да назнайваме по нещичко
вярата се губи от душа ни.

Така изпаднали в дълбоко отчаяние
Духът Божествен идва за утеха.
Повдига ни със свойте откровения,
Изпълва ни със вяра към Твореца.

Отдадени с безкрайна благодарност
към първата причина на нещата,
живеейки във свята радост,
Любов е нужна само във живота.

No comments:

Post a Comment