Thursday, December 24, 2009

Езотерична поезия - КОЛЕДА

КОЛЕДА

Звънят църковните камбани,
говорят за изминали лета.
Звезда блестяла е в небесните простори
Предсказала е идването на ХРИСТА.

От векове все хората враждуват
за власт, пари, за щастие в света.
Забравили Божествената милост,
дарена им във древни времена.

Роди ВСЕВИШНИЯ в човешка плът
ИСУС – синът единороден.
Извечен, изначален всеки път
в човешките сърца за мир съдбовен.

Любов едничка, туй ни трябва
не само в Коледната нощ.
Любов душата всеки миг да дава,
така е казал нашият ХРИСТОС.

Езотерична поезия - СЪД

СЪД


Съдът Божествен е над всички,
изказан е с кармичния закон.
Причина - следствие и всичко ...
това ни води към посока ТРОН.

Да съди грешно е човекът -
той своите братя по душа.
Пази ни Господи от всичко,
да съдим и да падаме в калта.

Езотерична поезия - Отрова

ОТРОВА

Отрова е проникнала в плътта ни,
разяждаща с омраза и съмнения,
отрова е закрила същността ни
със гняв, желания и неведения.

Понякога със повод и без повод
гневът поражда в нас различни негативи.
Така възрастват в нас ищаците
Да бъдеме доволни и пресити.

Незнанието хвърля ни във мрака
на своята безжизнена утроба,
дори и да назнайваме по нещичко
вярата се губи от душа ни.

Така изпаднали в дълбоко отчаяние
Духът Божествен идва за утеха.
Повдига ни със свойте откровения,
Изпълва ни със вяра към Твореца.

Отдадени с безкрайна благодарност
към първата причина на нещата,
живеейки във свята радост,
Любов е нужна само във живота.

Езотерична поезия - ЦЕЛ

ЦЕЛ

Поставяме си цели материални
понякога духовни и нетрайни.
Влагаме усилия безпир,
без да имаме в душата мир.

Стигаме желаните неща,
спускаме се в друга суета,
вярваме във преходни слова,
само не във Рая, Вечността.

Всяка цел, която покорим
струва ни се сякаш илюзорна.
Може би това е път
да влезем в истината благотворна.

Идва мисъл или чувство във главата наша,
пораждат се емоции, сълзи.
Във наша власт е братя мои,
да осъзнаем тези пустоти.

Веднъж познали нашата сила
да виждаме в зачатък реалността.
Целите превръщат се във средства,
към истинско безсмъртие в света.

Езотерична поезия - СУЕТА

СУЕТА

Свят суетен,свят човешки
пълен с нежност и любов.
Всеки търси със надежда
да намери своя път.

Искаш щастие да имаш
във предметните неща,
или може би с душица
да посрещнеш старостта.

Спускаш се във куп наслади,
даваш всичко в работа една,
срещаш се с приятели, познати
всеки със проблема си така.

Вкопчени във вещи или близки
страдаме в измамна суета.
Учим се в живота си оплетен
как да спреме този Сатана.

Молим се във нашто отчаяние
с болка, скръб, във радост и тъга.
молим БОГА дълго и горещо
вечните илюзии да спрат.

Езотерична поезия - ЖЕЛАНИЯ

ЖЕЛАНИЯ

Желания зараждат се в ума ни,
възникват от човешкото его.
Те хвърлят прах и було на заблуди,
привързват ни с вериги към смъртта.

Да имаме понякога е трудно,
но стигнем ли мечтите си така
отново искаме да почнат
желаниятя наши да спорят.

Оплетени във мрежата на мрака
робуваме на навици, храна,
робуваме на своите мераци
да имаме желаните неща.

Когато в миг се раждат и умират
ищаците да имаш или не,
опитваш от Вселенската магия,
от тортата наречена ЛЮБОВ.