Sunday, February 7, 2010

Езотерична поезия - СТЪПАЛА

СТЪПАЛА

В морето на човешките заблуди
лута се безмълвно личността.
Цели материални търси, рови,
няма време да отхвърли глупостта.

Големият престъпник е ума ни
забулен от илюзии в плътта,
вкопчен е в неверни възприятия
иска да покаже същността.

В сферите на лоша карма,
омраза и желания растат.
Малко време има братя мои,
нека да оставим тез неща.

Служим си с понятия и фрази,
впускаме се в планове, мечти.
Няма време братя мои,
трябва да оставим тез неща.

В себе си дълбоко да потънем,
в дебрите на своята душа.
Глас Божествен, тих и сладкодумен
с много обич ще покаже реалността.

Жива вяра в себе си да имаш
в доброто, в милостта и благостта.
Крехката ти личност ще си иде,
заедно с егото и смъртта.

Нека да помагаме във всичко,
даже и със мисли във беди.
Погледа към общото да бъде
не към свойте сенки, суети.

Нека мъдростта да ни окриля
в нашия духовен мир,
смело и решително да минем
всички стъпала, на висоти.

Вечното навеки ще остане,
ще струи в потоци светлина.
Ангелски фанфари ще пригласят,
всичко ще указва ЛЮБОВТА.

Езотерична поезия - УЧИТЕЛ

УЧИТЕЛ

Когато си представиш във простора
кълбо от бяла и лъчиста светлина
за всеки тя е личната опора,
светец, учител или може би съдба.

Учителят за всеки е различен,
но всички са проява на Христа,
изпълват и даряват ни със сила
помолим ли ги с своя ум сега.

Бялата любяща светлина,
залива и обгръща ни напълно,
така пречиства ни от тъмната страна,
от сенки, от заблуди и от лоша карма.

Благодат ще се излее, ако искаш,
отвориш ли ти свойте сетива.
От челото на твоя покровител,
ще бликне бяла светлина.

И твойто чело ще докосне,
и ще обвие тялото в мъгла.
От гърлото си после ще излъчи,
рубинено черена светлина.

Към твойто гърло тя ще се насочи
и ще обхване тялото така.
После от сърцето ще изтича
синьото във твойта гръд една.

Тяло, реч и ум ще се изчистват
и ще приемат те небесен дар,
във нас завинаги ще заживее
Христовата Любов завчас.

Езотерична поезия - ТИШИНА

ТИШИНА

Изпълнен е просторът с тишина
проникваща във сфери чисти,
изпълнено е всичко с пустота
разкриваща ни истина различна.

Отварят се безкрайни хоризонти
на неродена свише светлина.
Отварят се и нашите прозорци
към вечният всемир на Любовта.

Пред нас се реят мисли и тревоги
и вкопчени се блъскат пак.
Нии срежем ли ги с нож отгоре
не ще проникнат те във нас.

Така самотни в тишината
блаженството разстила се в река
и радостта ще дойде във душата
изпълнена със много светлина.

Езотерична поезия - ПОКОЙ

ПОКОЙ

Неволен трепет на дихание и звук
пораждат в нас представи най-различни.
Долавяш ти Божествения глас,
даряващ те със радост, мир и песни.

Откриваш някак вътрешен живот,
изпълнен със небесни откровения.
Отваря се безкрайната Любов
в сърцето на човека и Твореца.

Излива се прекрасна светлина
родена от възвишените мисли.
Покоят е във нашата душа,
извира от безсмъртната ни същност.

В житейските моменти на прелом
разбираме страдания и мъки.
Отключва ни се истинският взор
за вечното и стойностно в живота.

Любовна лирика - ДУШАТА ИСКА

ДУШАТА ИСКА

Снежец се стеле, Коледа приижда.
Стрелките припкат радостно в час.
Кръжат врабченца в празничната зима.
Душата иска пак да бъда с теб.