Monday, September 7, 2009

Езотерична поезия - ДЕТЕ

ДЕТЕ

Детето ни е нашата утеха
даряваща ни с мисъл и живот.
Детето ни е може би пътека
довеждаща до златен райски брод.

Да виждаш в него малко слънце
човешка радост е ,възход.
Това е нежно малко листче
откъснато от Божий свят.

Небесен ангел е детето
и звънък смях навред се лей,
кокиче сладко е момчето,
което Бог дари ни - знай.

Усмивка нежна то дарява
и носи своя кръст суров,
и тази нежност се разтваря
във майчина и бащина любов.

No comments:

Post a Comment