Monday, September 7, 2009

Езотерична поезия - МИР

МИР

Във този свят огромен
с красиви форми, цветове,
изпълнен с хиляди простори
в хармония се движат светове.

Мирът е нужен всеки,
баланс във чувства, мисли, в дейността,
която даже и човекът
е по-добре да спре във вечността.

Войни, насилие, жестокост
се вихрят във безпътица...защо?
Нима това е всичко нужно,
да раждаме омраза и тъга.

Мирът във центъра на всичко е
във хората, във техните сърца.
Това е пътят към Вселената
изпълнен с радост, обич, доброта.

No comments:

Post a Comment