Sunday, February 7, 2010

Езотерична поезия - УЧИТЕЛ

УЧИТЕЛ

Когато си представиш във простора
кълбо от бяла и лъчиста светлина
за всеки тя е личната опора,
светец, учител или може би съдба.

Учителят за всеки е различен,
но всички са проява на Христа,
изпълват и даряват ни със сила
помолим ли ги с своя ум сега.

Бялата любяща светлина,
залива и обгръща ни напълно,
така пречиства ни от тъмната страна,
от сенки, от заблуди и от лоша карма.

Благодат ще се излее, ако искаш,
отвориш ли ти свойте сетива.
От челото на твоя покровител,
ще бликне бяла светлина.

И твойто чело ще докосне,
и ще обвие тялото в мъгла.
От гърлото си после ще излъчи,
рубинено черена светлина.

Към твойто гърло тя ще се насочи
и ще обхване тялото така.
После от сърцето ще изтича
синьото във твойта гръд една.

Тяло, реч и ум ще се изчистват
и ще приемат те небесен дар,
във нас завинаги ще заживее
Христовата Любов завчас.

No comments:

Post a Comment