Sunday, February 7, 2010

Езотерична поезия - ПОКОЙ

ПОКОЙ

Неволен трепет на дихание и звук
пораждат в нас представи най-различни.
Долавяш ти Божествения глас,
даряващ те със радост, мир и песни.

Откриваш някак вътрешен живот,
изпълнен със небесни откровения.
Отваря се безкрайната Любов
в сърцето на човека и Твореца.

Излива се прекрасна светлина
родена от възвишените мисли.
Покоят е във нашата душа,
извира от безсмъртната ни същност.

В житейските моменти на прелом
разбираме страдания и мъки.
Отключва ни се истинският взор
за вечното и стойностно в живота.

No comments:

Post a Comment