Thursday, November 5, 2009

Езотерична поезия - СКРЪБ

СКРЪБ

С дъжда ще поплача, когато съм тъжен,
ще вие сърцето от скърби сега.
Нима е възможно така да съм влюбен,
да страда душата е нейна съдба.

И в мисли сиротен искрица проблясва
лъчиста надежда се влива така,
небето отваря ми своята пазва,

даряваме с мир и с Любов от Отца.

No comments:

Post a Comment