Sunday, October 4, 2009

Езотерична поезия - НОСТАЛГИЯ

НОСТАЛГИЯ

Носталгия наляга ни понякога
по близки, разпилени времена.
Привързаност в корозия разяжда ни
със чувства, безпокойства, нищета.

Във мигове на мислено прозрение
разкрива ни се истината - тя.
Безмислени са тези изкушения
за нашата човешка свобода.

Изкуствени са тежките окови
на мекото човешко Аз.
Природата заложила е всеки,
да стига светлия си час.

Човешкият Божествен огън
открива своята светлина,
във мъката изстрадана от всеки,
да радва ни със истински неща.

No comments:

Post a Comment