Sunday, July 19, 2009

Езотерична поезия - НЕБЕСЕН ДАР

НЕБЕСЕН ДАР

Въздухът ни е потребен,
както хлябът за храна.
Дишаме със пълни ноздри
прана жизнена в света.

Сутрин ставаме ний рано
Слънцето да срещнем пак.
То ни носи сила, здраве,
то лекува даже рак.

Мисълта си да насочим
към небесните тела
и със воля да я върнем
в нашите земни сетива.

Тъй лекувал е човекът
всички боллести преди,
но забравени са вече
тези знания добри.

No comments:

Post a Comment