Thursday, May 14, 2009

Езотерична поезия - ПОКАЯНИЕ

ПОКАЯНИЕ

Объркани с проблеми и унили
надвисват черни облаци над нас.
И идват тез злокобни самодиви,
да съблазняват и да сеят мрак.

Ридания и вопъл се разнасят
във този труден,черен час,
но казвам Ви, че силна е душата
и ще пречисти този земен грях.

Обърнали лице към БОГА
молитва тихичко шептим,
покайва се душата моя,
дано Всевишният прости.

No comments:

Post a Comment