Wednesday, April 22, 2009

Езотерична поезия - ЛЮБОВ - 2

ЛЮБОВ - 2

Любов безкрайна, необятна
разтворена в човешкия стремеж,
мъже, жени отдават се взаимно
на свойте чувства, мисли и копнеж.

Разкрива се в сърцето любовта,
във нашта воля, в нашето дихание.
Разкрива се в ума и любовта,
безсмъртна даже в свойто съзидание.

Най-висшата Любов е принцип,
който никога не се е раждал.
Най-висшата любов е нещо,
което няма форма, но присъства.

Животът има смисъл само в Любовта.
Тайната житейска е във посветеността
Преданост е нужна в нашия живот,
тя е също даже цел и благодат.

No comments:

Post a Comment